جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۰۱
آذر

🍃🌸

وقتی بابت نعمتهایی که داری
خدا رو شکر کنی ؛ هر قدر هم
که نا چیز باشه ؛ متوجه میشی که
همین ها هم پر برکت میشه ...

اگر در مورد پولی که داری
هر قدر هم که کم باشه
شکر گذاری کنی ؛ خیلی زود میبینی
که پول بیشتری بدست میاری ...

اگر در مورد رابطه ای
خدا رو شکر کنی ؛ با این که اون رابطه
چنگی به دل نزنه ؛ میبینی که بهتر میشه.

اگر از شغلت رضایت نداری
با شکر گذاری و حس خوب میبینی که
اوضاع و شرایط خیلی بهتر میشه.

🍃🌸 

  • مرد انگیزه ایران