جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ثروتمند» ثبت شده است

۱۹
مهر🔸1-ادب

🔸2-یادگیری مادام العمر

🔸3-نگرش مثبت

🔸4-ارتباط موثر

🔸5-انضباط شخصی

🔸6-تندرستی واقعی

🔸7-آرامش خاطر

🔸8-خلاقیت

🔸9-عشق ورزیدن به کار

🔸10-داشتن برنامه و هدف

🔸11-داشتن قلب و زبان شاکر

🔸12-درک دیگران

🔸13-استفاده موثر از زمان

🔸14-بخشندگی

🔸15-اعتماد به نفس


ثروتمند شدن سخت نیست 


 http://t.me/successcup 

  • مرد انگیزه ایران
۱۸
شهریور🏆پانزده نوع ثروت واقعی که داشتن آنها هرکسی را ثروتمند میکند‼️


✔️1-ادب، شجاعت و جسارت

✔️2-یادگیری مادام العمر

✔️3-نگرش مثبت

✔️4-ارتباط موثر

✔️5-انضباط شخصی

✔️6-تندرستی واقعی

✔️7-آرامش خاطر

✔️8-خلاقیت

✔️9-عشق ورزیدن به کار

✔️10-داشتن برنامه و هدف

✔️11-داشتن قلب و زبان شاکر

✔️12-درک دیگران

✔️13-استفاده موثر از زمان

✔️14-بخشندگی

✔️15-اعتماد به نفس


⚠️ثروتمند شدن سخت نیست، فقط راه زیاد دارد!


۱۸
شهریور۱- ذهنیست که به شدت عمل گرا، فعال، خلاق و روشن است.


۲- ذهنیست که به درستی پالایش شده و دارای اندیشه های پیش برنده است. 


۳- ذهنیست که مثبت است و مدام در حال بررسی موضوعات رشدآفرین است.


۴- ذهنیست که مدام در حال کسب تجربیات و اطلاعات است.


۵- ذهنیست که در پی کسب موفقیت است و به رشد و تعالی می اندیشد.


۶- ذهنیست که مدام در حال حلاجی و واکاوی دنیای پیرامون خود است.


🔹ذهن ثروتمند آنچنان قدرتی دارد که می تواند یک کوه را جابجا کند🔹