جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خداوند» ثبت شده است

۱۷
مهر

💫💫💫خداوند عاشق ماست و وقتی ما هم عاشق خدا می شویم کائنات و تمام جهان را برای ما به سجده در می آورد بله دوستان روزی که تمام کائنات و موجودات برای انسان سجده کردند همین امروز است 🙏🙏🙏


👌👌👌نکته ی جالب مسئله همین است هنگامی خداوند به تمام موجودات و کائنات می گوید که به ما سجده کنند که ما واقعا خداوند را بالاترین قدرت ببینیم و ایمانمان به خداوند از اعماق قلبمان و واقعی باشد در این صورت خواهیم دید که تمام جهان به سجده ما خواهد افتاد.💪💪💪


💸💸💸وقتی قدرت را به خدا می دهیم و او را قادر مطلق میبینیم خوشبختی ، سلامتی، ثروت، شهرت و هر چه که آرزوی آن را داریم خداوند به ما می دهد فقط باید لیاقت خود را ثابت کنیم و خداوند را وارد ریزترین مسائل زندگی خود کنیم.🌨🌨🌨


🌺🌺🌺خداوند عاشق بندگانی است که با او صحبت کنند و از خداوند کمک بخواهد در ذهن خود به هیچ انسانی قدرت ندهید چون این کار عین شرک است و هنگامی که این اصل را مهمترین قانون زندگی خود کردی خواهی دید که چگونه کل جهان به فرمان قادر متعال برای تو سجده خواهند کرد.🌺🌺🌺


t.me/successcup

  • مرد انگیزه ایران