جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خوبی» ثبت شده است

۱۷
شهریور


کافی است مهربانی کنی ...

زبانت که نیش نداشته باشد 

و 

کسی را نرنجاند 

همین خوبی است ...

وقتی برای همه خیر بخواهی 

همین خوبی است...

وقتی محبتت بی منت باشد؛

وقتی عشق بورزی؛

وقتی زیبایی اشخاص را ببینی؛

وقتی خوبی هایشان را ببینی؛ 

همین خوبی است ...

مهم نیست که آدم ها چگونه اند،

مهم نیست جواب سلامت را می دهند یا نه ...!

تو سلام کن 

همین خوبی است ...

مهم این است که تو خوب باشی...!

آن ها روزی دلشان برای 

خوبی هایت تنگ می شود ...!