جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خوشبختی» ثبت شده است

۱۰
مهر

Successsecret

خوشبختےاز آن کسی ست

که درفضاے شکرگزارےزندگے کند 

چہ دنیابه کامش باشدوچہ نباشد 

چه آن زمان که مےدود ونمےرسد

وچہ آن زمان که گامےبرنداشته

خودرادرمقصد مےبیند 

خوشبختے چیزے جز آرامش نیست💐


t.me/successcup

  • مرد انگیزه ایران