جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زیبایی» ثبت شده است

۲۰
مهراگر احساس زیبایی نمی کنید لازم است که اعتماد به نفستان را بالا ببرید؛ پس شروع کنید به توجه کردن به خودتان و زیباییهایی که دارید، دفتری بردارید و ویژگیهای ظاهری خود را بنویسید ...


من سالم هستم ... پس سپاسگزارم..

من موهایی زیبایی دارم ... پس سپاسگزارم...

من صدای دلنشینی دارم پس سپاسگزارم...

من پوست خوبی دارم ...پس سپاسگزارمِِ..


هر روز این سپاسگزاری را در مورد ویژگیهای خود انجام دهید و به احساستان توجه کنید باید احساستان خوب شود تا در ذهن ناخوداگاه خود زیبایی را نقش ببندید.

جملات مربوط به زیبایی را بارهاو بارها با حس خوب تکرار کنید😊.


t.me/successcup

  • مرد انگیزه ایران