جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عبارت تاکیدی» ثبت شده است

۳۰
مهر

Ebarattakidy8


👌این عبارت تاکیدی مثبت را هر روز با خود تکرار کن :

پول و ثروت هر روز در زندگی من بیشتر و بیشتر می شود.🌺

t.me/successcup

  • مرد انگیزه ایران
۱۶
مهر

Ebaratetakidi


«ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺁﺷﺘﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﻭﺭﺯﻡ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﻭﺭﺯﻧﺪ.»

‌خدایا سپاسگزارم🙏

  t.me/successcup

  • مرد انگیزه ایران