جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

بهترین شبکه انگیزشی ایران

جام موفقیت

😎ما اولین نیستیم
اما بهترینیم😎
⭕اهداف:
✅ایجاد انگیزه
✅ارائه روش های کسب موفقیت
✅ارائه ایده کاری

پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرمان» ثبت شده است

۱۱
مهر


به صورت عجز و ناله و گدامنشانه نباشد، خواهش و التماس نباشد. در ذات خواهش و درخواست یک جور امکان و احتمال نشدن و رخ ندادن نهفته است. این احتمال را به صفر برسانید. فرمان بدهید و امر کنید و بگوئید این خواسته من، این آرزوی من، اجابت می شود همین الان و بعد یقین بدانید که امر ودستور شما اجابت می شود درست مثل فرماندهی که می داند سربازانش بی چون و چرا از دستور او اطاعت می کنند به قدرت فرماندهی و فرمانروایی خود ایمان و یقین داشته باشید. قانون جذب فقط به خواسته ها و دستورات و اوامر فرماندهان در برآوردن آرزو گوش می دهد.

🌹

t.me/successcup

  • مرد انگیزه ایران